இன்று பிறந்தநாள் காணும் கொங்கு நாட்டின் மும்முடி பட்டம் உடைய கொங்கு பெரியகுல மக்களின் தலைவர், தென்கரைநாடு சங்கரண்டாம்பாளையத்தின் 35வது பட்டக்காரர் எஜமான், ஸ்ரீமான் S.K. பாலசுப்ரமணிய பெரியண்ண வேணாவுடையார் அவர்களை பணிவன்புடன் வணங்கி மகிழ்கின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *