அருள்மிகு இரத்தினமூர்த்தி ஆண்டவர் திருக்கோவில் நிலவுகால் வைக்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *